Omklädsel utförd på Hallwylska palatsets matsalsstolar!

06.07.2014.

Vi har fått i uppdrag av Hallwylska palatset i Stockholm att klä om deras matsalsstolar och har slutfört vårt arbete med de två första av totalt 36 stycken.

Det gamla lädret är pressat i zinkplåtar som finns bevarade i palatsets samlingar.
Stolarna ska kläs om med nytt läder som, av Lutson Goudleder, pressats i de gamla formarna och färgsatts efter originalen.

Stolarna är i barockstil och tillverkade på beställning av Walther och Wilhelmina von Hallwyl 1897-98 hos snickare Carl Hermann Benckert efter ritningar av palatsets arkitekt Isak Gustaf Clason.
Källa: Samlingsdatabasen för LSH

De gamla lädren togs försiktigt bort så att de inte skulle skadas ytterligare.


Det nya lädret som är pressat i samma mönster och med färgsättning efter originalen.

Någonting mycket roligt och ovanligt var att hitta två gamla texter då det gamla lädret togs bort. Det som vi annars ofta hittar är att tapetseraren signerat med namn och årtal, men nu upptäcktes två dikter. Mycket uppskattat av oss att finna något sådant vid omklädseln.

Text 1. av Wilhelmina von Hallwyl
Jag anser höjden af all lycka
att kunna äta och om maten tycka
Och sedan att i lugn och ro
i Hallwylska palatset bo
men ack ej någodt sådant är mig gifvet
derför af godhet har jag detta skrifvet
ja, jag är vis humöret mitt det är det bästa
jag unnar ej mig själf men allt åt nästan


Text 2. av Axel Ingelman
NÄR DU DIG ÄTET MÄTT
BEKVÄMT PÅ STOL DIG SATT
LÅT MATEN FÅ BERÖM MEN STOLEN EJ FÖRGLÖM
TY MAGEN FÖRST VILL PRISEN HA
MEN STOLEN SEN TY SITTA BRA
DET GER EN GOD APTIT
FÖRSTÖR EJ DETTA FÖRVARA SOM EN STOR MANS TANKE
AXEL INGELMAN 1899

Omklädda och i väntan på leverans till Hallwylska palatset.

Palatsets matsal där stolarna finns placerade.Se mer om Hallwylska palatset »